ปฐมนเิทศนิสิตใหม่ รุ่น 18 และปัจฉิมนิเทศว่าที่มหาบัณฑิต รุ่น 16

ส.ค. 23 2566

หลักสูตร MSCG จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ รุ่นที่ 18 และปัจฉิมนิเทศว่าที่มหาบัณฑิต รุ่นที่ 16 ระหว่างวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์ม บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี