วัน-เวลาและระยะเวลาการศึกษา

  • วันธรรมดา เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
  • ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี (รวมภาคฤดูร้อน)
Sportswear DesignM2k Tekno