คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาจากสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

2. มีประสบการณ์ในการทำงานหลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารคณะฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้

4. มีผลสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ตั้งแต่ 45 คะแนน หรือ TOEFL ตั้งแต่ 450 คะแนน หรือ IELTS ตั้งแต่ 4.0 คะแนน (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา)

 

กำหนดการสอบ CU-TEP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-218-3704-06 หรือ website: www.atc.chula.ac.th

 

Best Sneakers【国内1月15日発売予定】 ナイキ エア モア アップテンポ GS "ロズウェル レイガンズ" (DD9282-100) - スニーカーウォーズ