ตัวแทนนิสิต MSCG รุ่นที่ 18 เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

ก.ค. 26 2566

ตัวแทนนิสิต MSCG รุ่นที่ 18 เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 24 กรกฎาคม 2566