หลักสูตร MSCG โครงการกิจกรรม CSR “อ่านผลิบานด้วยสวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย@ชุมชนบ้านมั่นคงฟ้าใหม่ : MSCG 4 Reading”

มี.ค. 22 2566

หลักสูตร MSCG โครงการกิจกรรม CSR “อ่านผลิบานด้วยสวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย@ชุมชนบ้านมั่นคงฟ้าใหม่ : MSCG 4 Reading” ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ชุมชนบ้านมั่นคงฟ้าใหม่ เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ได้จัดมุมหนังสือ มอบหนังสือและจัดกิจกรรมการอ่านเพื่อเด็กพัฒนาการเด็กปฐมวัยในชุมชน