ร่วมเป็นผู้สนับสนุนงานสัมมนาใหญ่ประจำปี 2564 ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

พ.ย. 29 2564

ร่วมเป็นผู้สนับสนุนงานสัมมนาใหญ่ประจำปี 2564 ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรม Swissotel Bangkok Ratchada