กิจกรรม CSR “MSCG แบ่งปัน สานฝันเพื่อน้อง”

ก.ค. 27 2559

ชุมนุม CGIA Club หลักสูตร MSCG ได้จัดกิจกรรม CSR “MSCG แบ่งปัน สานฝันเพื่อน้อง” ณ โรงเรียนวัดคันทด จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2558 ซึ่งชุมนุมฯ ได้มีการนำสิ่งของอาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ชุดนักเรียน กระเป๋านักเรียน นม ขนม พร้อมกับเงินบริจาค ไปมอบให้โรงเรียนวัดคันทด ทั้งนี้ ขอขอบคุณคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์คอมพิวเตอร์จำนวน 4 เครื่องให้กับโรงเรียนดังกล่าวด้วย